Achtergrond van Maleisië

Maleisië heeft een koloniaal verleden en een zeer multiculturele bevolking.

Geschiedenis

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

De huidige landsgrenzen van Maleisië zijn tot stand gekomen tijdens de koloniale periode, waarin een overeenkomst tussen de Britten en de Nederlanders bepaalde waar de grenzen tussen Maleisië en bijvoorbeeld Indonesië zouden komen te liggen. Volgens schattingen is al 40.000 jaar geleden sprake van menselijke bewoning van deze delen van de wereld. De eerste bewoners behoren tot de orang asli stammen. Vele duizenden jaren later, zo rond 10.000 v. Chr.bereiken de eerste proto-Maleiers de regio. Vanaf 300 v. Chr. voegen zich hierbij de Deutero-Maleiers, de voorouders van de huidige Maleiers. In deze periode komen de eerste handelaars vanuit India naar het Maleisisch grondgebied en later volgen ook de Chinezen. Op deze manier raakt de lokale bevolking in contact met zowel het hindoeïsme als het boeddhisme en ook wordt het Sanskriet alfabet geïntroduceerd. Tegen de 7de eeuw na Chr. zijn in Maleisië koninkrijken volgens het Indiase model ontstaan. De belangrijkste zijn Sriwijaya en Majapahit. Het eerste is een boeddhistisch koninkrijk dat met name over het Maleisisch gebied heerst en het tweede is een hindoe koninkrijk dat zich uitstrekt over grote delen van zuidoost Azië. Vanaf de 13de eeuw brokkelt de macht van deze koninkrijken af. In deze periode breidt de islam zich uit, met name onder de elite bevolking. In de 15de eeuw groeit Malakka, met steun van de Chinezen, uit tot een zeer belangrijke handelsstad. Dit gaat niet onopgemerkt en vanaf het begin van de 16de eeuw krijgt Malakka te maken met aanvallen van buitenaf. Uiteindelijk slagen de Portugezen in 1511 er in om de stad te veroveren. Op dat moment breekt de koloniale periode van Maleisië aan. De verdreven leiders van Malakka vluchten naar het zuiden en vormen een nieuw Sultanaat in Johor. In de 17de eeuw verschijnen de Nederlanders (VOC) op het toneel. Hoewel zij niet direct interesse in Malakka hebben, veroveren zij met hulp van de sultan van Johor in 1641 Malakka op de Portugezen. Doel voor de Nederlanders is hun eigen handelspositie op Java te versterken, door handel van Malakka weg te nemen. Eind 18de en begin 19de eeuw groeit de interesse van Groot-Brittannië in Malaya. De handel tussen de Britten en de Chinezen neemt steeds grotere proporties aan en de Britten stichten enkele handelsposten op Penang. In 1824 vindt een gebiedsuitwisseling tussen Nederland en Groot-Brittannië plaats, waarbij Malakka wordt uitgewisseld tegen Bengkulu, dat op Sumatra ligt. De Britten hanteren het zogenaamde ‘indirect rule’ systeem, waarbij interne politiek geregeld wordt door de sultan. Buitenlandse politiek regelen de Britten zelf. In 1896 wordt de Maleise Federatie gesticht. Kuala Lumpur wordt tot hoofdstad benoemd. Nog niet alle delen van Malaya behoren tot de federatie. Wanneer tussen 1909 en 1914 grote delen van het noorden van Maleisië, waaronder Kedah, Terenganay en Perlis en ook Johor onder Brits gezag komen te staan, betekent dit de vorming van The Unfederated Malay States. Economisch gaat het Malaya in deze periode zeer goed en de verschillende etnische groepen leven in harmonie met elkaar. Tijdens WOII komt een einde aan deze relatieve rust. De Japanners vallen de Britse kolonie aan. Ze plaatsen deze aanval veel noordelijker dan de Britten hadden gedacht en hierdoor is de verdediging van de kolonie niet goed genoeg. In februari 1942 bezet Japan Malaya. Hierop volgen enkele vreselijk jaren voor de bevolking. In 1945 komt een abrupt einde aan de Japanse bezetting wanneer Hiroshima en Nagasaki gebombardeerd worden. De Britten nemen dan het gezag in Malaya weer over, maar zij zetten vrijwel direct een koers richting gedeeltelijke onafhankelijkheid in. Dit gaat niet zonder slag of stoot, want de verschillende groepen binnen Malaya hebben uiteenlopende ideeën over hoe die afhankelijkheid moet worden vormgegeven. In 1948 wordt de Maleise Federatie onder Brits bestuur opgericht, maar deze krijgt direct tegenstand van een groep, voornamelijk van Chinese afkomst, die een republiek wil. Een langdurige guerillastrijd, The Emergency genoemd, volgt, welke pas in 1957 met de onafhankelijkheid van Malaya tot een einde komt. De sultans kiezen uit hun midden de eerste koning. Elke vijf jaar benoemen zij vanaf dat moment een nieuwe koning. In 1963 voegen het Britse Sabah, Sarawak en Singapore zich bij de federatie en komt de Federatie van Maleisië tot stand, het huidige Maleisië. In 1965 wordt Singapore weer uitgesloten wegens te grote politieke verschillen. De samenleving is op dat moment sterk gesegregeerd, waarbij de Maleiers een zeer slechte positie innemen. In 1969 breken hevige rassenrellen uit, waarbij de Maleiers de Chinezen en de Indiërs aanvallen. De regering roept de noodtoestand uit. De rellen duren vier dagen en er komen duizenden mensen om. Het jaar daarna neemt de regering enkele maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de positie van de Maleiers en andere inheemse volkeren. Ook richt het land zich op verregaande economische ontwikkeling. Inmiddels gaat het al enkele decennia goed met Maleisië en de economie groeit jaar na jaar. In mei 2013 wint de BN, Barisan Nasional – het Nationaal Front, opnieuw de verkiezingen, zoals zij dat al 56 jaar lang doet. Ditmaal ontstaan echter protesten van de oppositie die de BN beschuldigen van corruptie. De vraag is hoe lang de onrust aan duurt en wat de gevolgen hiervan zullen zijn.

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Ligging

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Maleisië ligt in het midden van zuidoost Azië. Het bestaat uit twee delen, West-Maleisië en Oost-Maleisië. Oost-Maleisië ligt op de noordelijke helft van het eiland Borneo. West- Maleisië grenst in het noorden aan Thailand en in het zuiden aan Singapore. Ten zuidwesten ligt het eiland Sumatra.

Bevolking

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

In Maleisië wonen iets meer dan 29 miljoen mensen. Het overgrote deel hiervan (72%) woont in stedelijke gebieden. Maleisië heeft een multiculturele bevolking. Ongeveer 50% is Maleier, ruim 23% is Chinees, de inheemse volkeren vormen zo’n 11% van de totale bevolking en 7% van de bevolking is Indiaas. 60% van de Maleisiërs is moslim, 19% is boeddhistisch, 9% christelijk en zo’n 6% hindu. In Maleisië wordt een zeer groot aantal talen gesproken. De officiële taal is het Bahasa Malaysia. Prettig voor toeristen is dat bijna iedereen in het land een woordje Engels spreekt. Dit is zeker in de steden het geval.

Landschap

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Het landschap van Maleisië wordt gekenmerkt door vlakke kustgebieden met op veel plekken prachtige stranden en richting het binnenland toenemende hoogteverschillen. De heuvels en bergen zijn dichtbegroeid, op sommige plekken door plantages, maar op andere plekken door een dicht regenwoud. Helaas is de oorspronkelijke vegetatie van Maleisië op veel plaatsen vervangen door voor de economie gunstige beplanting met rubberbomen en oliepalmen.

Architectuur

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

In Maleisië vindt u een sterk contrast tussen de stedelijke bebouwing in Kuala Lumpur en de lokale bouw op het platteland. Kuala Lumpur kenmerkt zich door zeer moderne wolkenkrabbers, zoals de Petronas Towers, die een periode de hoogste torens ter wereld vormden. Wellicht interessanter zijn de traditionele huizen van de Maleiers en de langhuizen op Borneo. Leuk om te bezichtigen zijn de Chinese, boeddhistische en hindoeïstische tempels en de moskeeën in het land.